freza_pomerljiva_glavna
  • Freze Lake

    Opis Proizvoda

    Freze lake

    Pomerljive freze spadaju u grupu lakših freza i namenjene su za osnovnu i dopunsku obradu zemljišta u ratarstvu, povrtarstvu, voćarstvu i vinogradarstvu. Zahvaljujući mogućnosti pomeranja u desnu stranu, ove freze omogućavaju obradu zemlje blizu biljke, bez opasnosti da traktor ošteti grane, lišće i ostale delove biljke. Ove mašine se proizvode u dve klase, i to: B35 (za lakše radne uslove) i B55 (za srednje zahtevne radne uslove).

    Prednosti:

    – Bočno pomeranje
    – Niska potrošnja goriva i potrebna mala snaga traktora zahvaljujući optimalnoj konstrukciji
    – Visok kvalitet motičica
    – Visoka pouzdanost

    Glavne karakteristike:


    1
    Podešavanje radne dubine pomoću bočnih klizača.

    2
    Mehanizam za bočno pomeranje.

    3
    Bočni prenos preko lanca u uljnom kućištu.

    4
    Specijalan oblik i spiralni raspored motičica na rotoru omogućavaju efikasno usitnjavanje zemljišta uz minimalan utrošak energije.

    5
    Podešavanjem položaja zadnjeg poklopca podešava se stepen usitnjenosti zemljišta.

     

    Tip FPM 619.982 FPM 619.729 FPM 619.992 FPM 619.091 FPM 619.036 FPM 619.037 FPM 619.100
    Radni zahvat (m) 1,05 1,25 1,45 1,65 1,65 1,85 2,05
    Ukupna širina (m) 1,2 1,4 1,6 1,8 1,85 2,05 2,25
    Minimalna snaga traktora-kw(ks) 11(15) 15(20) 18(25) 22(30) 22(30) 26(35) 37(50)
    Priključivanje U tri tačke
    Kategorija traktora 1 N,I,II I,II
    Broj obrtaja izlaznog vratila traktora (o/min) 540
    Broj obrtaja rotora (mm) 231 280
    Prečnik rotora(mm) 42( pun materijal ) 63,5(debelozoidna cev 8mm)
    Prečnik rotora sa motičicama (mm) 350 350 350 350 470
    Bočni prenos Lanac
    Broj motičica po rozetni / ukupno 4 / 20 4 / 24 4 / 28 4 / 32 4 / 32 4 / 36 4 / 40
    Maksimalna radna dubina(cm) 18 18 18 18 20 20 20
    Podešavanje dubine Bočni klizači
    Pomeranje u stranu (cm) L-39 / D-66 L-39 / D-86 L-39 / D-106 L-39 / D-126 L-40 / D-125 L-40 / D-155 L-45 / D-155
    L-50 / D-55 L-60 / D-65 L-70 / D-75 L-80 / D-85 L-80 / D-85 L-90 / D-95 L-105 / D-95
    Težina (kg) 150 165 180 195 285 325 350