29
 • Silvercut – bočna

  Opis Proizvoda

  Silvercut – bočna

  Linija mašina SILVERCUT predstavlja skup profesionalnih diskastih kosačica u SIP-ovom prodajnom programu. Silvercut kosačica je mašina koja objedinjuje sva potrebna svojstva koja korisnik zahteva kod košenja. Sve tipove SILVERCUT kosačica odlikuje odlično prilagođavanje terenu, jednostavna montaža na traktor i uvek optimalan pritisak na tlo.

  Silvercut 300 je nova savremena kosačica radne širine 3 metra koja u jednoj mašini objedinjuje sva potrebna svojstva, koja korisnik zahteva od mašine.

  To se odražava u obliku grebena i njegovog središnjeg kačenja u kombinaciji sa bezstepenim hidrauličnim rasterećenjem, koje omogućuje idealno prilagođavanje konfiguraciji terena. Potpuno novo izrađena glavna noseća konstrukcija mašine osigurava visoku krutost sa obzirom na masu mašine te optimalan prenos snage od dtraktora do grebena kosačice.

  Prednosti:

  • Robustan i vrlo krut priključakaKompaktna i vrlo kruta konstrukcija povezana sa širokim podmazivanjem zglobova i poboljšanim šrafovima
  • Jedostavno kopčanje na traktor
  • Mogućnost optimalne kombinacije sa prednjim kosačicama
  • Povoljan transportni položaj kosačice
  • Kvalitetno prilagođavanje terenu
  • Zaštita svih kritičnih delova kosačice
  • Bezstepeno rasterećenje u robusnoj hidrauličnoj izradi
  • Greben prilagođen optimalnoj košnji u svim uslovima
  • Direktan pogon grebena preko ugaonog reduktora na prvi disk
  • Regulacija brzine spuštanja grebena u radni položaj
  • Stalan nadzor radnih uslova

  Kvalitetno prilagođavanje terenu

  Povezivanje priključaka ruke i srednjeg učvršćenja grebena omogućuje optimalno prilagođavanje terenu:

  • Maksimalan ugao prilagođavanja terenu ± 15º,
  • Ograničen ugao prilagođavanja osigurava dug životni vek pogona

   

   

  Jednostavna i učinkovita zaštita

  Sigurnosna spojka u slučaju naleta učinkovito štiti kosačicu od oštećenja.

  • Prilikom udara u prepreku sigurnosna spojka se u trenutku otvori, a zbog posebnog položaja zgloba greben se jednostavno zaokrene nazad i istovremeno prema gore
  • Greben se nakon udarca u prepreku sam vrati u radni položaj
  • Osetjivost sigurnosnog sistema moguće je prilagođavati
  • Neoprenska opruga omogućava pouzdan i mek rad

   

   

  Zaštita diskova

  Greben kosačice SILVERCUT osiguran je na svakom disku sa prirubnicom tako, da ona kod preopterećenja diska, štiti greben od oštećenja. Izvedba omogućava jednostavno menjanje osigurača i nesmetano buduće korištenje mašine.

   

  Optimalan transportni položaj

  Transportni položaj kosačice zakrenut za ugao od 120º ima sledeće karakteristike:

  • Težište stroja bliže je težištu traktora
  • Minimalna transportna visina, koja omogućava vožnju kroz niske prolaze
  • Veću preglednost tokom vožnje
  • Veću stabilnost tokom vožnje i time veće transportne brzine

   

  Zadnje ojačanje grebena

  Diskovi na grebenu kosačice su dodatno zaštićeni sa zadnje strane, što kosačica SILVERCUT svrstava u najpouzdanije diskaste kosačice na svetu.

   

  Stalan optimalan pritisak na tlo

  Bezstepeno podesiv hidraulični sistem rasterećivanja i središnje učvršćen greben kosačice omogućava ravnomerno raspoređivanje opterećenje tla te bolje prilagođavanje terenu.

  Hidraulično rasterećenje.

  Stepen rasterećenja možete jednostavno i brzo podesiti pre početka ili u toku košenja. Tokom košenja stepen rasterećenja vidljiv je na manometru.

  Zašto nam treba rasterećenje?

  • Manja potrošnja goriva zbog boljih kliznih svojstava
  • manje nečistoća u otkosu, bolji kvalitet
  • Manje oštećenja travne površine zbog lakšeg klizanja po podlozi
  • Veća udobnost u radu zbog smanjenog otpora između grebena kosačice i podloge – veća stabilnost smera
  • Manje opterećenje celokupne kosačice – duži životni vek
  • Kvalitetno košenje

  Nov oblik grebena

  Greben je oblikovan tako da omogućava optimalan otkos i kontinuiran protok krme u svim uslovima rada

  • Diskovi se okreću u paru – veći protok krme
  • Ravna gornja površina i zaobljeni svi elementi, koji doprinose protoku krme
  • Manja mogućnost nakupljanja nečistoća na greben
  • Visoka izrada ozubljenja i sniženi obrtaji velikih zupčanika siguravaju tiho delovanje
  • Ulje u grebenu kosačice
  • Večna izrada grebena – jednostavno održavanje

   

  Brzo i učinkovito propuštanje krme

  Posebno oblikovani diskovi omogućavaju brzo i učinkovito propuštanje krme unazad i kod košenja nizbrdo. Jednako kao klizači i diskovi su izrađeni iz visoko kvalitetnog čelika otpornog na habanje. Čistači su smešteni tako, da sprečavaju nakupljanje nečistoća na gornjoj površini grebena, na klizačima i elementima koji se nalaze između klizača.

  Serijsko ugrađena brza promena noževa

  Specijalna izrada ključa omogućava brzo i jednostavno menjanje noževa.

  Zaobljeni klizači omogućavaju veliku kliznu površinu. Kovani klizači iz visoko kvalitetnog čelika otpornog na habanje, garantuju dug životni vek, visoku zaštitu, kako grebena tako i diskova.

   

   

  1. Specijalno dizajnirani diskovi uz visoku otpornost na habanje čelika debljine od 5 mm, obezneđuju odlično odvajanje biljaka.
  2. Kosački greben kosačice SILVERCUT je na svakom disku zavaren sa prirubnicom tako da pri lomu u jednom disku ne dolazi do oštećenja drugih diskova. Dizajn i izrada obezbeđuju lako menjanje zavarenog mesinganog dela i laku promenu noževa.
  3. Zadnje ojačanje grebena; disk na grebenu kosačice se dodatno zavari sa zadnje strane (Opcija).
  4. Ugrađeno serijsko brzo menjanje noževa
  5. Zaobljeni oblik klizača omogućava veliku nalegnu površinu. Kovani klizač je visoko otporan na habanje, obezbeđuje dug životni vek grebena i diskova.
  Tehnički podaci/Tip 270 300 340 380
  Radna širina (m) 2,47 2,89 3,25 3,67
  Masa (kg) 730 790 850 930
  Transportna visina (m) 3 3,39 3,65 4
  Transportna širina (m) 1,86 1,86 1,86 1,86
  Obrtaj kardanskog vratila 1000 (540) 1000 (540) 1000 (540) 1000 (540)
  Obrtaj diskova (o/min) 3000 3000 3000 3000
  Broj diskova 6 7 8 9
  Dimenzija noževa (mm³) 112x48x4 112x48x4 112x48x4 112x48x4
  Potrebna snaga traktora (kW) 38 46 54 62
  Kapacitet košenja (ha/h) 3 3,5 4 4,5
  Broj noževa 12 14 16 18
  Visina košenja (mm) 40-70 40-70 40-70 40-70
  Min. Širina reda (m) 1 – 2.4 1.4 – 2.8 1.8 – 3 2,2 – 2,6