AM-440E-1-1
 • E-serija

  Opis Proizvoda

  Nošeni atomizeri-orošivači E-serija

  Namenjeni su zaštiti plantažnih zasada vinograda, voćnjaka, hmelja i šuma. Uz pomoć atomizera se postiže najkvalitetnija zaštita pošto se mešavina vode i zaštitnog sredstva dovodi na list u vidu veoma sitnih čestica. Razbijanje tečnosti na sitne čestice, tzv. “atomiziranje” se postiže dvostrukim dejstvom:

  1.) Pomoću pumpe visokog pritiska tečnost se propušta pod pritiskom kroz dizne i razbija u sitne kapljice

  2.) Sitne kapi se dalje razbijaju na još sitnije čestice pod dejstvom vazdušne struje koju proizvodi ventilator.

   

  Nošene atomizere nosi traktor, koji preko kardanskog vratila pogoni pumpu i radno kolo ventilatora. Proizvode se u više tipova i to AM-440E i AM-660E.

   

  Svi tipovi atomizera poseduju membranske pumpe i hidropneumatski mešač čiji je zadatak da konstantno meša tečnost u toku rada. Radni pritisak reguliše se kontinualno putem posebnog regulatora pritiska. Radno kolo ventilatora ima lopatice pomerljivog položaja. Zaokretanjem lopatice reguliše se brzina protoka vazduha i reguliše domet i rasprskivanje tečnosti u maglu (25000m3/h). Dizne su dvostrane – zaokretne sa keramičkim pločicama različitih prečnika otvora (1,2-2mm). Rezervoar zapremine 350 i 450 litara od polietilena koji u svom sastavu sadrži i rezervoar od 15 litara za čistu vodu, potrebnu za pranje ruku.

  AM-440E-1-1

  E-seriju čine atomizeri-orošivači koji su usaglašeni sa evropskim standardima koji u svom sklopu omogućavaju momentalno pranje-ispiranje prskalice čistom vodom po završetku prskanja. Time se dodatno omogućava da se produži radni vek atomižera-orošivača.

   

  AM-440E-1

   

  Dalje u tabelama je dat prikaz svih verzija atomizera E-serije.

  Oznaka proizvoda AM-440E AM-660E
  Segmenti proizvoda Opcije
  Rezervoari 440l+50l+15l (3 rezervoara)
  660l+50l+15l (3 rezervoara)
  Pumpe Comet APS-51
  Comet APS-71
  Regulatori Comet sa 3 izlaza
  Uređaji Radno kolo ventilatora
  Koturača sa 50m creva
  Koturača sa 100m creva
  Filteri Injektor sa ručicom za ispuštanje vode
  Mlaznice – za uređaje za ratarsko prskanje Dvostrana dizna sa keramičkim mlazicama
  Dvostrana dizna sa keramičkim mlazicama i protivkapajućim sistemom
  Dvostrana dizna sa keramičkom i Lechler mlazica i protivkapajućim sistemom
  Top-podešavajuća dizna
  Dodatak za top dizne-montira se na postojeće
  Standardno se ugrađuje
  Opciono po zahtevu korisnika

  *proizvodjač zadrzava pravo izmene estetskih i tehničkih karakteristika bez prethodne najave