Shop

1 (10)
 • Nošena prskalica F – serija

  Opis Proizvoda

  Nošene prskalice F-serija

  Ove prskalice namenjene su za zaštitu ratarskih, voćarskih i vinogradarskih kultura od korova, bolesti i insekata, herbicidima, fungicidima i insekticidima.

  Prskalica je osmišljena tako da se na stabilnoj i čvrstoj šasiji agregatiraju rezervoar, membranska pumpa i odgovarajući uređaj sa diznama.

  Prskalicu nosi traktor koji preko kardanskog vratila pokreće membransku pumpu srednje visokog pritiska. Kada pumpa radi, tečnost se iz rezervoara pod pritiskom propušta kroz dizne odgovarajućeg uređaja u vidu lepezastog ili vrtložnog mlaza sa finim sitnim kapima. Radni pritisak od 0 do 20 bara reguliše se putem posebnog regulatora, a sve prskalice su opremljene hidropneumatskim mešačem, koji služi za stalno mešanje tečnosti.

  Osmišljene su tako da mogu sa jednim punjenjem mogu da obave prskanje na većim površinama, a mogućnost ugradnje većih uređaja osiguravaju da se taj zadatak što brže i efikasnije obavi.

   

  U tabeli ispod date su osnovne karakteristike prskalica:

   

  Model prskalice M-800F M-1000F M-1200F
  Zapremina (lit) 800 1000 1200
  Broj rezervoara 3 3 3
  Tip pumpe Membranska Membranska Membranska
  Model pumpe BP-125K BP-125K BP-125K
  Broj membrana 3 3 3
  Pritisak (bar) 20 20 20
  Protok tečnosti (l/min) 125 125 125
  Masa (kg) 183 190 194
  Dimenzije bez uređaja(DxŠxV) (mm) 805x1750x1640 805x1750x1770  805x1750x1970
  Osnovni uređaj URP-12 NV URP-12 NV URP-12 NV
  Masa uređaja (kg) 165 165 165
  Dimenzije uređaja (DxŠxV) 480x2360x2250 480x2360x2250 480x2360x2250